3 letni kurs Medycyny Chińskiej

3 letni kurs Medycyny Chińskiej przygotowujący do prowadzenia samodzielnej praktyki terapeutycznej.

Nowa edycja – Olsztyn 2024

Zaczynamy 25 maja 2024!

Na kurs zapraszam osoby zainteresowane wykorzystaniem wiedzy i technik tej gałęzi medycyny ( ziołolecznictwo, akupunktura, dietetyka), dla rozpoczęcia własnej samodzielnej praktyki terapeutycznej, jak również dla własnych potrzeb.

W kursie mogą uczestniczyć osoby nie mające wykształcenia medycznego. Natomiast osobom praktykującym już naturoterapię, oferuje znacznie szersze możliwości precyzyjnej diagnozy na poziomie przyczynowym oraz skutecznego postępowania w przypadkach trudnych lub uznawanych przez medycynę zachodnią za nieuleczalne.

Prowadzący – Jakub Dorosz – wieloletni dyplomowany naturopata, terapeuta i wykładowca Medycyny Chińskiej, uczeń dr-a T. Błaszczyka i prof. Yifan Yang.

Jakub Dorosz – Przerwa w wykładach

Kurs jest prowadzony wg najnowocześniejszego i efektywnego systemu nauczania Medycyny Chińskiej. Uwzględnia również elementy Chińskiej Medycyny Integracyjnej – tzn. zintegrowanej z Medycyną Zachodnią.

Zalety naszego systemu szkolenia

W trakcie jednego trzyletniego kursu obok teorii Medycyny Chińskiej, wykładane są zarówno ziołolecznictwo jak również podstawy akupunktury oraz inne techniki terapeutyczne – dietetyka chińska, Gua Sha, moksybucja.

Wykłady z ziołolecznictwa obejmują oprócz najważniejszych ziół i innych tradycyjnych leków chińskich , również działanie ziół europejskich wg farmakologii chińskiej. Daje to terapeucie większe możliwości dopasowania terapii ziołowej do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Metodyka nauczania uwzględnia stopniowanie trudności oraz zakresu materiału i umiejętności praktycznych tak aby były one łatwe do opanowania.

Zagadnienia dotyczące diagnostyki, działania ziół, doboru punktów akupunkturowych czy też strategii komponowania receptur, omawiane są w oparciu o syndromy patologiczne Medycyny Chińskiej a nie o rozpoznanie zachodnie – które mówi wyłącznie o skutkach a nie przyczynach problemów. Tylko takie wykształcenie przyszłego terapeuty daje gwarancję jego skuteczności. Nauczanie realizowane jest zatem tak jak ma to miejsce w akademiach chińskich.

Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są w języku polskim – a zatem nie tracimy 50 % czasu na przekład przez tłumacza. Jest więcej czasu na pytania i odpowiedzi oraz na ćwiczenia praktyczne.

Dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz doskonaleniem umiejętności z zakresu akupunktury, dietetyki leczniczej, strategii komponowania receptur w oparciu o klasyczne chińskie formuły ziołowe,  przewidziany jest dodatkowy czwarty, roczny moduł  W trakcie czwartego roku osoby chętne mogą wziąć również udział w wykładach i zajęciach praktycznych oraz zdać egzamin państwowy i uzyskać dyplom naturoterapeuty.

Celem jest wykształcenie terapeutów wg ujednoliconego, najwyższego standardu. Zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbywają się na spotkaniach bezpośrednich – nie on-line.

Olsztyn 2018 – Wykład z Medycyny Chińskiej

Program ogólny:

  • Podstawy teoretyczne Medycyny Chińskiej.
  • Tradycyjne Leki Chińskie – 32 grupy działania oraz zioła zachodnie wg farmakologii chińskiej.
  • Chińska diagnostyka – badanie języka oraz pulsu.
  • Podstawy akupunktury dla zielarzy.
  • Chińska patologia Zang Fu.

Program szczegółowy kandydaci otrzymują na pierwszym spotkaniu.

Łącznie ponad 500 godz. wykładów i ćwiczeń praktycznych. Kurs zakończony będzie egzaminem pisemnym (test wyboru) i ustnym oraz wydaniem stosownego świadectwa.

Kurs będzie prowadzony pod patronatem Instytutu Medycyny Chińskiej im. dr Tadeusza Błaszczyka

Cena: 900 zł / zjazd

Nr rachunku do wpłat: 08 7065 0002 0651 5999 7404 0001

Zajęcia odbywać się będą w Olsztynie, systemem zjazdów – 1 weekend w miesiącu z wyłączeniem wakacji. Harmonogram zjazdów będzie ustalony na pierwszym spotkaniu.

W trakcie zajęć, szczególną uwagę będziemy przywiązywali do opanowania umiejętności praktycznych.
Dlatego zakładamy ograniczoną ilość uczestników – maksymalnie od 15 do 20 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia i ewentualne pytania przyjmuję wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 604 068 779

Scroll to Top