Instytut Medycyny Chińskiej im. dr Tadeusza Błaszczyka powstał z inicjatywy absolwentów kursów Doktora, których wyznaczył osobiście do realizacji szkoleń z Medycyny Chińskiej w Polsce i zobowiązał do przekazywania wiedzy zgodnie z najwyższymi standardami edukacji w tym zakresie.

Kryteria którymi kierował się Doktor w doborze wykładowców były następujące:

  • Ukończenie szerokiego zakresu szkoleń w 8-letnim cyklu edukacyjnym, przekraczających znacznie wymagane wg standardu europejskiego 640 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych – w tym 2 lata Chińskiej Medycyny Integracyjnej.
  • Uzyskanie najwyżej punktowanych wyników na egzaminie końcowym.
  • Posiadanie wieloletniego doświadczenia w pracy klinicznej.
  • Wykazanie się predyspozycjami dydaktycznymi – zarówno merytorycznymi jak i metodycznymi.

Obecnie pod patronatem Instytutu działają następujące podmioty:

Jakub Dorosz Terapie Naturalne
10-124 Olsztyn, ul Grunwaldzka 34 lok. 2, tel. 604 068 779

fb.com/InstytutMedycynyChinskiejJakubDorosz

Oraz

TCM EDUKACJA Michał Siąkowski & Justyna Matlak
61-315 Poznań, ul. Wybieg 14 , tel. 607 315 613

fb.com/TCMEdukacja

Instytut tworzą

Jakub Dorosz
Justyna Matlak
Michał Siąkowski

Celem powołania Instytutu jest edukacja i popularyzacja wiedzy z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz chińskiej Medycyny Integracyjnej zgodnie z przekazaną nam przez  Doktora ideą nauczania. Czujemy się uprawnieni i wręcz zobligowani aby kontynuować Jego pracę i cel – aby Polska stała się centrum Medycyny Chińskiej w Europie.

Cele te Instytut realizuje poprzez:

  • Organizację wykładów, prelekcji, webinarów i konferencji w zakresie w/w tematyki.
  • Współpracę z organizacjami, instytucjami oraz osobami indywidualnymi, zajmującymi się upowszechnianiem szeroko rozumianego zdrowego stylu życia.
  • Działalność publicystyczną o w/w tematyce – w przyszłości, w miarę rozwoju powszechnego zainteresowania Medycyną Chińską.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, jeżeli nie będę mógł odebrać, oddzwonię w najkrótszym wolnym terminie.

Scroll to Top