Profilaktyka zdrowia

Jakże często życzymy sobie „zdrowia, zdrowia przede wszystkim”. Słyszymy te słowa przy okazji każdych urodzin, świąt, uroczystości rodzinnych, czy też powitania kolejnego roku. Czy robimy jednak cokolwiek, aby te życzenia spełniły się w naszym życiu?

Często osoby zwracające się do mnie o poradę mówią, iż mają świadomość, że jakość ich życia i zdrowia zależy przede wszystkim od nich samych. Opowiadają, że widząc ludzi cierpiących, schorowanych, oczekujących w kolejkach do lekarskiego gabinetu , rozumieją, że aby uniknąć takich dramatycznych doświadczeń, powinni zadbać o swoje zdrowie wcześniej – zanim nadejdzie kryzys. Jednocześnie jednak, nie są pewni od czego zacząć. Co jest najważniejsze?

Są pełni wątpliwości wobec natłoku często sprzecznych informacji, reklam, publikacji polecanych przez rodzinę lub znajomych.

Uważam, że tak jak nie ma uniwersalnej, zdrowej dla każdego diety, podobnie nie ma najlepszego suplementu, uniwersalnie efektywnej aktywności fizycznej, czy też najskuteczniejszej terapii. Jeśli chcemy przyjąć optymalny dla siebie program profilaktyczny i sensownie go realizować, powinniśmy poznać aktualny stan swojego organizmu w maksymalnie szerokim ujęciu.

Możliwość taką daje skaningowa termografia regulacyjna ( STRD). Umożliwia ona ocenę stanu zdrowia na poziomie zmian energii. Choroba zawsze rozpoczyna się w tych tkankach bądź narządach, które dotknięte są zaburzeniami przepływu energii. Jeśli zaburzenia te występują chronicznie, patologia pojawi się w organizmie w postaci zmian somatycznych.

Aktualnie na świecie metoda STRD jest jedyną metodą diagnostyczno – profilaktyczną, która ocenia stan zaburzeń energetycznych w sposób powtarzalny i zgodny z metodologią naukową.

Dotychczas, aby wykonać całościową ocenę stanu zdrowia , należało wykonać wiele różnych badań, począwszy od morfologii i biochemii krwi i moczu, poprzez badania elektrofizjologiczne jak EKG czy EEG – do bardzo wyrafinowanych badań obrazowych – CT, NMR, PET. Wszystkie one opisują stan organizmu odbiegający od normy anatomicznej czy też biochemicznej , natomiast nie są w stanie opisać zaburzeń z punktu widzenia zmian energii.

Co więcej , klasyczne badania nie opisują człowieka jako całości, tylko jako zbiór narządów lub też cząstek chemicznych.

Badanie STRD pozwala widzieć człowieka jako jedność anatomiczno – chemiczno – psychiczną.

A oto zestawienie różnic i możliwości oferowanych przez badanie STRD i klasyczne badania medyczne:

Metoda STRDKlasyczne badania medyczne
Całościowa ocena stanu zdrowiaWąski zakres oceny stanu zdrowia
Pozwala powiązać stan zaburzeń emocji ze stanem zaburzeń somatycznych w organizmieBrak takiej możliwości
Wykrywanie chorób na poziomie energetycznymWykrywanie chorób na poziomie somatycznym
Pozwala ocenić indywidualny profil zdrowia badanegoPozwala ocenić statystyczny profil zdrowia badanego
Pozwala zauważyć zasadniczą przyczynę choroby w organizmiePozwala zauważyć skutek choroby w organizmie
Pozwala zobaczyć wczesne niekorzystne skutki długotrwałych terapiiBrak takiej możliwości
Krótki czas oraz niska cena badaniaZ reguły pacjent musi wykonać szereg badań, które zajmują dużo czasu i niejednokrotnie są bardzo kosztowne
Wiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowychWiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowych
Powtarzalność badania potwierdzona kliniczniePowtarzalność badania potwierdzona klinicznie

Korzyści dla pacjenta:

 • Wczesne wykrycie zagrożeń zdrowia
 • Możliwość prowadzenia profilaktyki z poziomu nie tylko fizycznego, ale i psychoemocjonalnego
 • Informacja o zasadniczej przyczynie choroby
 • Skuteczniejszy dobór terapii
 • Wczesna informacja o nieskuteczności stosowanych terapii lub zabiegów
 • Indywidualne traktowanie pacjenta
 • Podniesienie jakości życia i jego wydłużenie
 • Opóźnienie procesów starzenia
 • Obniżenie wydatków finansowych dzięki wczesnej diagnozie
 • Korzyści dla lekarzy i terapeutów
 • Znacznie przyśpiesza proces diagnozowania pacjenta
 • Dyscyplinuje diagnostę

Większość lekarzy ma problem z pacjentami którzy skarżą się na różne dolegliwości a wyniki ich badań są prawidłowe. Dzięki badaniu STRD problem ten można łatwo rozwiązać.

W przypadku kosztownych i długotrwałych terapii nie możemy często określić czy to postępowanie jest właściwe, kierujemy się raczej subiektywnymi odczuciami pacjenta. Badanie STRD w sposób wysoce obiektywny i powtarzalny podpowie czy nasze postępowanie jest słuszne, czy wymaga korekty – czy też zaniechania dalszego leczenia.

STRD pozwala przewidzieć czy w danym momencie np. chemioterapia jest dobrym sposobem leczenia czy też nie powinno się najpierw poprawić stan energetycznego pacjenta – unikamy w ten sposób lub znacznie ograniczamy negatywne skutki leczenia chemioterapią.

STRD pozwala stwierdzić czy homeopatia ma działanie na danego pacjenta czy też jest to efekt PLACEBO

STRD może wyznaczyć nowe standardy postępowania diagnostyczno -terapeutycznego

Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane profilaktyką oraz poprawą stanu swojego zdrowia , jak również lekarzy, terapeutów, dietetyków i innych specjalistów, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat o możliwości jakie daje metoda Skaningowej Diagnostyki Termoregulacyjnej.

Scroll to Top