Terapie naturalne

Bioterapia

banner_art_010Podstawowym warunkiem skuteczności każdej terapii jest precyzyjna, trafna diagnoza. Bioterapia stosowana w sposób ukierunkowany, poprzedzona diagnostyką termoregulacyjną (badanie STRD), daje zaskakująco dobre efekty.

Metoda STRD została opracowana na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy), a następnie zmodyfikowana w Polsce przez doktora K. Krupkę. Bazuje na 50-letnich doświadczeniach naukowców z Austrii, Niemiec i Polski. Jest obecnie najnowocześniejszą na świecie metodą cybernetycznej diagnostyki człowieka.

Oto jej najważniejsze zalety:

  • otwiera wielkie możliwości medycynie prewencyjnej.
  • dzięki dokładnemu szacowaniu stanu energetycznego organizmu oraz funkcjonalnej ocenie narządowej, endokrynnej, immunologicznej, ocenie stanu intoksykacji, sygnalizuje zaistnienie w organizmie warunków sprzyjających rozwojowi patologii.
  • dając nam te informacje, pozwala „wyprzedzić” chorobę.
  • ukazuje prawdziwe przyczyny schorzenia, gdyż umożliwia interpretację wyników badania w wymiarze całościowym.
  • jest szczególnie przydatna w przypadku kiedy osoba czuje się źle a wyniki standardowych badań są dobre i trudno postawić diagnozę.
  • pozwala prognozować skuteczność podjętych działań leczniczych bądź terapeutycznych.
  • w przypadku kosztownych i długotrwałych terapii, często trudno jest określić na ile są one skuteczne i właściwe – badanie STRD w sposób obiektywny i powtarzalny odpowie czy stosowana terapia jest skuteczna, czy wymaga korekty lub może zaniechania dalszego stosowania.
  • jest całkowicie nieinwazyjna i pozwala ograniczyć do minimum badania biochemiczne i obrazowe.